MynSK ottaa käyttöön talkoovelvoitteen

Mynämäen Seudun koirakerho ry:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön talkoovelvoitteen tulevasta kesäkaudesta alkaen.

Uusi hallimme vaatii seuralta panostusta varainhankintaan. Tulomme koostuvat suurilta osin mm. jäsenmaksuista, koulutusmaksuista sekä erilaisten tapahtumien tuotosta. Uuden hallin ja parempien harrastusolosuhteiden takia tapahtumat ovat meille yhä tärkeämpi tulonlähde, ja vähintään nykyistä tapahtumamäärää on ylläpidettävä.
Tapahtumat vaativat useamman henkilön työpanoksen niin tapahtumapäivänä kuin ennakkojärjestelyissäkin. Jatkossa ryhmäpaikalla treenaavilta sekä avaimenhaltijoilta odotetaan talkoopanosta seuran tapahtumissa tai toiminnassa. Huom! Talkoovelvoite ei koske pentukurssilla treenaavia koirakoita.
Tulevaa talkoovelvoitetta tullaan jatkossa vielä muokkaamaan treeniryhmien, avaimenhaltijoiden ja tapahtumien määrän mukaan tuleville treenikausille. Tulevan kesäkauden loppupuolella tulemme tekemään anonyymin mielipidekyselyn talkoovelvoitteesta ja sen käyttöönoton sujuvuudesta, ja miten talkoovelvoite on yleisesti ottaen otettu vastaan.
Talkoovelvoite kesäkaudelle 2024:
1 ryhmäpaikka = 1 talkookerta
2 ryhmäpaikkaa = 2 talkookertaa
avain = 1 talkookerta (kouluttaja-avain = 0 talkookertaa)
avaimen perhekäyttäjä (sama talous) = 1 talkookerta per hlö
1 ryhmäpaikka + avain = 2 talkookertaa
jne.
Yksi talkookerta vastaa yhden tapahtuman kestoa, ja tämä talkoovelvoite kattaa kesäkauden 2024.
Mikäli oman talkoovelvoitteesi määrä on sinulle epäselvä, voit tarkastaa velvoitteen määrän esimerkiksi hallitukselta (hallitus.mynsk(a)gmail.com).
Talkoovelvoitettaan voi täyttää kaikissa seuran tapahtumissa:
– Match show’t (kesäkaudella 2kpl)
– agilityn epäviralliset kilpailut (kesäkaudella 3kpl)
– rally-tokon epäviralliset kilpailut (kesäkaudella 2kpl)
– estetalkoot (keväällä ja syksyllä)
– palkintotalkoot (ilmoitetaan erikseen)
– jne.
Kaikki tapahtumapäivät (pl. palkintotalkoot, jotka ilmoitetaan erikseen) tullaan ilmoittamaan hyvissä ajoin ennen kesäkauden alkua, ja ilmoittautuminen talkoisiin tulee hoitumaan erilliseen excel-taulukkoon nimensä täyttämällä. Näin huolehdimme siitä, että  jokaisessa tapahtumassa on sopiva määrä talkoilijoita.
Voit sopia myös jonkun muun tekevän talkoovelvoitteesi puolestasi (esim. ystävä, treenikaveri, perheenjäsen). Nämä on aina kahden välisiä sopimuksia joihin seura ei ota kantaa. Talkoolistaan merkitään tällaisessa tilanteessa talkoilijan nimi ja perään sulkeisiin sen henkilön nimi jonka talkoovelvoitetta ollaan tekemässä.
Toivomme avointa mieltä talkoovelvoitetta kohtaan ja talkoiluintoa tulevissa kesän tapahtumissa!
Kevätterveisin
MynSK ry:n hallitus