Koulutuskenttä

MynSK:n koulutuskenttä sijaitsee Mynämäen Asemalla, Aseman Koulun takana Opintien päässä. Keskustasta matkaa kertyy noin neljä kilometriä.

Kenttä on kokonaan aidattu ja pohjana on pitävä kivituhka. Aidan portti on lukittu, mutta jäsenillä on mahdollista lunastaa avain kentälle itsenäistä harjoittelua varten. Kentällä on agilityestekalusto säädettävine kontaktiesteineen sekä tokon & rally-tokon tarvikkeet. Kentän laidalta ja koulun pihalta löytyy parkkitilaa ja kesäaikana käytössä on myös ulko-wc.

Kentän vieressä kulkee pyörätie ja sen vieressä sijaitsee kyläyhdistyksen virkistysalue. Kaikkia kentän käyttäjiä velvoitetaan kunnioittamaan edellä mainituilla alueilla liikkuvia ihmisiä. Tämä koskee treenaamista, autojen pysäköintiä, koirien ulkoilutusta, ym.

Koiria voi lenkittää pyörätiellä sekä koulun suuntaan että joen yli. Virkistysalueella ei saa ulkoiluttaa koiraa. Kaikki koirien jätökset on korjattava pois pyörätieltä sekä virkistysalueen ja kentän läheisyydestä.

 

Kentän käyttösäännöt

Kenttä ei ole koirapuisto, vaan se on tarkoitettu ainoastaan treenikäyttöön.

Kenttä ei ole käytössä MynSKin kalenterissa merkittyinä ajanjaksoina.

Kentän käyttäjän on merkittävä kentällä olevaan VIHKOON joka käyntikerralla kenttää käyttäneen koirakon nimi, ajankohta ja mahdollisesti mukana olleet muut koirakot.

Kun päästät koirasi irti kentällä, seuraa sen toimia koko ajan! Pissaaminen ja kakkaaminen kentällä on EHDOTTOMASTI KIELLETTY! Mikäli vahinko tapahtuu, puhdista huolellisesti koirasi vahingot puhdistusliuoksella (löytyy tarvikelaatikosta). Voit myös poistaa vahingon lapion kanssa, minkä jälkeen suihkuta vahinkokohtaan puhdistusliuosta. Muista tasoittaa mahdollinen kolo lanan kanssa.

Treenaaminen tapahtuu omalla vastuulla!

Kentälle ei saa päästää muita, ellei siitä ole etukäteen ilmoittanut avainvastaavalle sähköpostitse: avaimet.mynsk@gmail.com. Avaimenhaltijan kanssa treenaavan treenimaksu on 10€/hlö/treenikerta.

Useamman avaimenhaltijan osuessa paikalle samanaikaisesti on treenattava vuorotellen n. 10 minuutin jaksoissa.

Muista käyttää palkkaamisessa namialustoja mahdollisuuksien mukaan.

Agilityesteet:

 • Esteitä on kohdeltava ja käytettävä asianmukaisella tavalla vain siihen tarkoitukseen, johon ne on tarkoitettu. Esteille ei saa kiivetä, eivätkä ne ole lasten leikkipaikkoja.
 • Siirrä kontaktiesteitä varoen. Kentän hiekka on melko pehmeää ja siksi kontaktiesteiden siirtämisessä täytyy olla tarkkana.
 • Siirrä pyörättömiä esteitä kantaen, ei raahaten.
 • Siirrä käyttämättömät esteet oranssin turva-aidan taakse esteiden säilytysalueelle. Kepit, A-esteen ja puomin voi sijoittaa tarvittaessa aidan viereen. Vie keinu AINA oranssin turva-aidan taakse.
 • Tarvittaessa tarkista esteiden turvaohjeet agilityvastaavalta (agilityvastaava.mynsk(a)gmail.com).
 • Mahdollisesti rikkoontuneista esteistä, havaitusta ilkivallasta tai muusta poikkeavasta kentällä tai sen välittömässä läheisyydessä on ilmoitettava välittömästi hallitukselle: hallitus.mynsk(a)gmail.com!

Juoksuista narttua ei saa tuoda kentälle treenaamaan.

Koiria on kohdeltava asianmukaisesti.

Kentän ovi on lukittava aina kentän käytön jälkeen!

Sääntöjä rikkoneelta voidaan evätä kentän käyttöoikeus joko määräajaksi tai kokonaan.

 

Itsenäinen harjoittelu

MynSKin jäsenellä on mahdollisuus anoa käyttöönsä kentän/hallin avain itsenäistä harjoittelua varten. Avain anotaan avainvastaavalta (avaimet.mynsk(a)gmail.com) ja seuran hallitus myöntää avaimen. Avain luovutetaan ainoastaan seuran jäsenelle.

Avainta hakiessa lähetä seuraavat tiedot avainvastaavalle:

 • kuitti maksetusta jäsenmaksusta
 • mitä lajia harrastatte ja mitä koulutuksia olette lajin puitteissa käyneet / treenanneet itsenäisesti (eli oma harrastus- ja osaamistausta)
 • mahdollinen kouluttajan puolto
 • mitä lajia / lajeja haluaisitte treenata (eli mitä tarvikkeita tarvitsette treenaamiseen)

AVAIN ON HENKILÖKOHTAINEN, eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin. Avaimeen on mahdollista liittää samassa taloudessa asuvia perhekäyttäjiä. Perhekäyttäjän liittämisestä sovitaan avainsopimusta allekirjoitettaessa.

Avainta luovutettaessa peritään avainpantti 20€. Pantti maksetaan käteisellä avainta luovutettaessa tai etukäteen MynSKin tilille (FI10 4355 1220 0187 91), jolloin maksukuitti esitetään luovutuksen yhteydessä. Lisäksi avaimenhaltija sitoutuu maksamaan kentän/hallin kauden avainmaksun sekä perhekäyttäjien maksut.

Avainmaksu ja mahdolliset perhekäyttäjien maksut maksetaan MynSKin tilille

Halli:

 • talvikauden avainmaksu 50€ ja perhekäyttäjän maksu 20€, maksettava viimeistään 1.10.
 • kesäkauden avainmaksu 50€ ja perhekäyttäjän maksu 20€, maksettava viimeistään 1.5.

Kenttä:

 • kesäkauden avainmaksu: 50€ ja perhekäyttäjän maksu 20€, maksettava viimeistään 1.5.
 • talvikauden avainmaksu 30€ ja perhekäyttäjän maksu 20€, maksettava viimeistään 1.10.

 

Mikäli avaimenhaltijalla on molemmat avaimet aktiivisessa käytössä, hänen ei tarvitse maksaa kesäkautena hallin avainmaksua ja talvikautena kentän avainmaksua.

Jos avainmaksua ei maksa, avain peritään takaisin.

Avaimenhaltijalla on mahdollisuus tuoda avaimeton koirakko treenaamaan kanssaan, mikäli hän pyytää tähän ETUKÄTEEN luvan avainvastaavalta (avaimet.mynsk(a)gmail.com tai 0400 818 464). Avaimenhaltijan kanssa treenaamaan tulevasta koirakosta/ tulevista koirakoista maksetaan treenimaksu: 10€/koirakko/treenikerta. Avaimenhaltija maksaa treenimaksun Mynämäen Seudun Koirakerho ry:n tilille (FI10 4355 1220 0187 91) ja toimittaa avainvastaavalle kuitin maksusta ENNEN treeniä.

Hallitus pidättää oikeuden muuttaa avaimeen, sen käyttöön ja kenttään/halliin liittyvien maksujen suuruutta. Avaimenhaltija velvoitetaan tarkistamaan ajantasaiset avainmaksut seuran kotisivulta Tiedotteet-välilehdeltä.

Avaimenhaltija sitoutuu noudattamaan kirjoitettavan avainsopimuksen ehtoja sekä kentän/hallin käyttösääntöjä. Lisätietoja avainsopimuksesta ja käyttösäännöistä voi tiedustella avainvastaavalta osoitteesta: avaimet.mynsk(a)gmail.com.

Kentälle/halliin ei voi tehdä avaimenhaltijan treenivarausta! Jos avaimenhaltija haluaa taata treenirauhansa, tulee hänen erikseen anoa hallitukselta tilavuokraa. Ajantasaiset ohjeet ja hinnat löytyvät kotisivuilta Tiedotteet-välilehdeltä. Lisätietoja vuokrauksesta voi tiedustella hallitukselta: hallitus.mynsk(a)gmail.com.

Kun avaimelle ei enää ole tarvetta, ota yhteyttä avainvastaavaan (avaimet.mynsk(a)gmail.com) ja sovi avaimen palauttamisesta. Hallitus pidättää itsellään oikeuden olla palauttamatta avainpanttia, mikäli avaimesta on maksamattomia kausimaksuja.

Halli

MynSK on vuokrannut HoppisHallin talviharjoittelua varten. Halli sijaitsee Mynämäen Tarvaisissa, noin 7 kilometrin päässä keskustasta, osoitteessa Hoppelantie. Halli on kylmä ja harjoitusalustana on 4cm:n keinonurmi 2cm:n kumirouhetäytteellä. Harjoittelualan koko on 12 x 20m.

Hallissa on agilityestekalusto säädettävine kontaktiesteineen sekä tokon & rally-tokon tarvikkeet. Halli on tarkoitettu tokon ja rally-tokon treenamiseen sekä agilityssä lähinnä tekniikkatreeniin ja lyhyisiin rataharjoituksiin. MynSKin jäsenellä on mahdollisuus anoa hallin avain itsenäistä harjoittelua varten.

Halli on vuokrakäytössä, vuokraisännän pihapiirissä. Kaikkia hallia käyttäviä velvoitetaan kunnioittamaan vuokraisännän pihapiiriä ja yksityisyyttä asianmukaisella tavalla. Kaikessa toiminnassa (mm. treenaaminen, autojen pysäköinti, koirien ulkoilutus) on huomioitava myös alueen muut käyttäjät, treenaajat ja koirat.

Koirien jätökset on siivottava pois hallin pihasta sekä tien reunoilta. Muutoinkin on huolehdittava yleisestä siisteydestä. Koirien lenkitykset on tehtävä Yläneentielle päin Karjalantien suuntaan.

HUOM! Hallille on ajettava Hoppelantien, EI Pajamäentien kautta (mitä navigaattorit saattavat ehdottaa); käänny Yläneentieltä 200m Karjalantien risteyksen jälkeen oikealle Hoppelantielle, jota ajat n.400m -> punainen peltihalli ylhäällä vasemmalla!

 

 

Hallin käyttösäännöt

Halli on käytössä klo 7-22. Muina aikoina hallissa/pihapiirissä ei saa olla.

Halli ei ole koirapuisto, vaan se on tarkoitettu ainoastaan treenikäyttöön.

Halli ei ole käytössä MynSKin kalenterissa merkittyinä ajanjaksoina.

Hallin käyttäjän on merkittävä kentällä olevaan VIHKOON joka käyntikerralla hallia käyttäneen koirakon nimi, ajankohta ja mahdollisesti mukana olleet muut koirakot.

Kun päästät koirasi irti hallissa, seuraa sen toimia koko ajan! Pissaaminen ja kakkaaminen hallilla on EHDOTTOMASTI KIELLETTY! Mikäli vahinko tapahtuu, puhdista huolellisesti koirasi vahingot puhdistusliuoksella ja paperilla (löytyvät koreista hallin seinältä). Muista vahingon sattuessa kirjoittaa nimesi pissasakkovihkoon ja maksaa PISSASAKKO 5€. Maksu maksetaan MynSKin tilille: FI10 4355 1220 0187 91

Treenaaminen tapahtuu omalla vastuulla!

Halliin ei saa päästää muita, ellei siitä ole etukäteen ilmoittanut avainvastaavalle sähköpostitse: avaimet.mynsk(a)gmail.com. Avaimenhaltijan kanssa treenaavan treenimaksu on 10€/hlö/treenikerta.

Useamman avaimenhaltijan osuessa paikalle samanaikaisesti on treenattava vuorotellen n. 10 minuutin jaksoissa.

Muista käyttää palkkaamisessa namialustoja mahdollisuuksien mukaan. ÄLÄ HEITÄ NAMEJA MATOLLE!

Agilityesteet:

 • Esteitä on kohdeltava ja käytettävä asianmukaisella tavalla vain siihen tarkoitukseen, johon ne on tarkoitettu. Esteille ei saa kiivetä, eivätkä ne ole lasten leikkipaikkoja.
 • Älä siirtele kiinteästi sijoitettuja esteitä (A, puomi, keinu) ilman pakottavaa tarvetta.
 • Siirrä esteitä kantaen, ei raahaten, jotta matto ei vahingoittuisi.
 • Muista jättää esteet reunalle turvallisesti. Tarvittaessa tarkista esteiden turvaohjeet agilityvastaavalta (agilityvastaava.mynsk(a)gmail.com)
 • Mahdollisesti rikkoontuneista esteistä, havaitusta ilkivallasta tai muusta poikkeavasta kentällä tai sen välittömässä läheisyydessä on ilmoitettava välittömästi hallitukselle: hallitus.mynsk(a)gmail.com!

Ennen kuin menet halliin, varmista, ettei hallissa jo mahdollisesti treenaavien koirien kanssa synny ”yhteentörmäystä” hallin ovella. Pyyhi jalkineesi huolellisesti, jottei halliin tule kiviä tai roskia. Vaihda mielellään sisätreenikengät halliin tultuasi.

Hallin ovea ei saa avata tarpeettomasti, kun hallissa treenaa koirakko! Jos haluat tulla halliin, kun hallissa treenaa koirakko, koputa ensin oveen ja odota hallissa treenaavan koirakon vastausta (saa tulla, odota, älä tule) ja toimi ohjeiden mukaisesti!

Muista antaa kaikille hallilla treenaaville treenirauha ja poistu hallista pyydettäessä. Maksetuissa koulutuksissa ainoastaan koulutusryhmän jäsenillä on oikeus olla hallissa koulutuksen aikana. Kurssin vetäjän ohjeita on noudatettava kaikissa tilanteissa!

Useamman avaimenhaltijan osuessa paikalle samanaikaisesti on treenattava vuorotellen n. 10 minuutin jaksoissa.

Juoksuista narttua ei saa tuoda hallille.

Koiria on kohdeltava asianmukaisesti.

Hallin ovi on lukittava aina hallin käytön jälkeen ja valot on sammutettava. Hallin valot ovat erikoisvaloja, joten sammuttamisen jälkeen on odotettava jonkin aikaa ennen uudelleen päälle laittamista.

Sääntöjä rikkoneelta voidaan evätä hallin käyttöoikeus joko määräajaksi tai kokonaan.

 

Itsenäinen harjoittelu

MynSKin jäsenellä on mahdollisuus anoa käyttöönsä kentän/hallin avain itsenäistä harjoittelua varten. Avain anotaan avainvastaavalta (avaimet.mynsk(a)gmail.com) ja seuran hallitus myöntää avaimen. Avain luovutetaan ainoastaan seuran jäsenelle.

Avainta hakiessa lähetä seuraavat tiedot avainvastaavalle:

 • kuitti maksetusta jäsenmaksusta
 • mitä lajia harrastatte ja mitä koulutuksia olette lajin puitteissa käyneet / treenanneet itsenäisesti (eli oma harrastus- ja osaamistausta)
 • mahdollinen kouluttajan puolto
 • mitä lajia / lajeja haluaisitte treenata (eli mitä tarvikkeita tarvitsette treenaamiseen)

AVAIN ON HENKILÖKOHTAINEN, eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin. Avaimeen on mahdollista liittää samassa taloudessa asuvia perhekäyttäjiä. Perhekäyttäjän liittämisestä sovitaan avainsopimusta allekirjoitettaessa.

Avainta luovutettaessa peritään avainpantti 20€. Pantti maksetaan käteisellä avainta luovutettaessa tai etukäteen MynSKin tilille (FI10 4355 1220 0187 91), jolloin maksukuitti esitetään luovutuksen yhteydessä. Lisäksi avaimenhaltija sitoutuu maksamaan kentän/hallin kauden avainmaksun sekä perhekäyttäjien maksut.

Avainmaksu ja mahdolliset perhekäyttäjien maksut maksetaan MynSKin tilille

Halli:

 • talvikauden avainmaksu 50€ ja perhekäyttäjän maksu 20€, maksettava viimeistään 1.10.
 • kesäkauden avainmaksu 50€ ja perhekäyttäjän maksu 20€, maksettava viimeistään 1.5.

Kenttä:

 • kesäkauden avainmaksu: 50€ ja perhekäyttäjän maksu 20€, maksettava viimeistään 1.5.
 • talvikauden avainmaksu 30€ ja perhekäyttäjän maksu 20€, maksettava viimeistään 1.10.

 

Mikäli avaimenhaltijalla on molemmat avaimet aktiivisessa käytössä, hänen ei tarvitse maksaa kesäkautena hallin avainmaksua ja talvikautena kentän avainmaksua.

Jos avainmaksua ei maksa, avain peritään takaisin.

Avaimenhaltijalla on mahdollisuus tuoda avaimeton koirakko treenaamaan kanssaan, mikäli hän pyytää tähän ETUKÄTEEN luvan avainvastaavalta (avaimet.mynsk(a)gmail.com tai 0400 818 464). Avaimenhaltijan kanssa treenaamaan tulevasta koirakosta/ tulevista koirakoista maksetaan treenimaksu: 10€/koirakko/treenikerta. Avaimenhaltija maksaa treenimaksun Mynämäen Seudun Koirakerho ry:n tilille (FI10 4355 1220 0187 91) ja toimittaa avainvastaavalle kuitin maksusta ENNEN treeniä.

Hallitus pidättää oikeuden muuttaa avaimeen, sen käyttöön ja kenttään/halliin liittyvien maksujen suuruutta. Avaimenhaltija velvoitetaan tarkistamaan ajantasaiset avainmaksut seuran kotisivulta Tiedotteet-välilehdeltä.

Avaimenhaltija sitoutuu noudattamaan kirjoitettavan avainsopimuksen ehtoja sekä kentän/hallin käyttösääntöjä. Lisätietoja avainsopimuksesta ja käyttösäännöistä voi tiedustella avainvastaavalta osoitteesta: avaimet.mynsk(a)gmail.com.

Kentälle/halliin ei voi tehdä avaimenhaltijan treenivarausta! Jos avaimenhaltija haluaa taata treenirauhansa, tulee hänen erikseen anoa hallitukselta tilavuokraa. Ajantasaiset ohjeet ja hinnat löytyvät kotisivuilta Tiedotteet-välilehdeltä. Lisätietoja vuokrauksesta voi tiedustella hallitukselta: hallitus.mynsk(a)gmail.com.

Kun avaimelle ei enää ole tarvetta, ota yhteyttä avainvastaavaan (avaimet.mynsk(a)gmail.com) ja sovi avaimen palauttamisesta. Hallitus pidättää itsellään oikeuden olla palauttamatta avainpanttia, mikäli avaimesta on maksamattomia kausimaksuja.

Itsenäinen harjoittelu

MynSKin jäsenellä on mahdollisuus anoa käyttöönsä kentän/hallin avain itsenäistä harjoittelua varten. Avain anotaan avainvastaavalta (avaimet.mynsk(a)gmail.com) ja seuran hallitus myöntää avaimen. Avain luovutetaan ainoastaan seuran jäsenelle.

Avainta hakiessa lähetä seuraavat tiedot avainvastaavalle:

 • kuitti maksetusta jäsenmaksusta
 • mitä lajia harrastatte ja mitä koulutuksia olette lajin puitteissa käyneet / treenanneet itsenäisesti (eli oma harrastus- ja osaamistausta)
 • mahdollinen kouluttajan puolto
 • mitä lajia / lajeja haluaisitte treenata (eli mitä tarvikkeita tarvitsette treenaamiseen)

AVAIN ON HENKILÖKOHTAINEN, eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin. Avaimeen on mahdollista liittää samassa taloudessa asuvia perhekäyttäjiä. Perhekäyttäjän liittämisestä sovitaan avainsopimusta allekirjoitettaessa.

Avainta luovutettaessa peritään avainpantti 20€. Pantti maksetaan käteisellä avainta luovutettaessa tai etukäteen MynSKin tilille (FI10 4355 1220 0187 91), jolloin maksukuitti esitetään luovutuksen yhteydessä. Lisäksi avaimenhaltija sitoutuu maksamaan kentän/hallin kauden avainmaksun sekä perhekäyttäjien maksut.

Avainmaksu ja mahdolliset perhekäyttäjien maksut maksetaan MynSKin tilille

Halli:

 • talvikauden avainmaksu 50€ ja perhekäyttäjän maksu 20€, maksettava viimeistään 1.10.
 • kesäkauden avainmaksu 50€ ja perhekäyttäjän maksu 20€, maksettava viimeistään 1.5.

Kenttä:

 • kesäkauden avainmaksu: 50€ ja perhekäyttäjän maksu 20€, maksettava viimeistään 1.5.
 • talvikauden avainmaksu 30€ ja perhekäyttäjän maksu 20€, maksettava viimeistään 1.10.

 

Mikäli avaimenhaltijalla on molemmat avaimet aktiivisessa käytössä, hänen ei tarvitse maksaa kesäkautena hallin avainmaksua ja talvikautena kentän avainmaksua.

Jos avainmaksua ei maksa, avain peritään takaisin.

Avaimenhaltijalla on mahdollisuus tuoda avaimeton koirakko treenaamaan kanssaan, mikäli hän pyytää tähän ETUKÄTEEN luvan avainvastaavalta (avaimet.mynsk(a)gmail.com tai 0400 818 464). Avaimenhaltijan kanssa treenaamaan tulevasta koirakosta/ tulevista koirakoista maksetaan treenimaksu: 10€/koirakko/treenikerta. Avaimenhaltija maksaa treenimaksun Mynämäen Seudun Koirakerho ry:n tilille (FI10 4355 1220 0187 91) ja toimittaa avainvastaavalle kuitin maksusta ENNEN treeniä.

Hallitus pidättää oikeuden muuttaa avaimeen, sen käyttöön ja kenttään/halliin liittyvien maksujen suuruutta. Avaimenhaltija velvoitetaan tarkistamaan ajantasaiset avainmaksut seuran kotisivulta Tiedotteet-välilehdeltä.

Avaimenhaltija sitoutuu noudattamaan kirjoitettavan avainsopimuksen ehtoja sekä kentän/hallin käyttösääntöjä. Lisätietoja avainsopimuksesta ja käyttösäännöistä voi tiedustella avainvastaavalta osoitteesta: avaimet.mynsk(a)gmail.com.

Kentälle/halliin ei voi tehdä avaimenhaltijan treenivarausta! Jos avaimenhaltija haluaa taata treenirauhansa, tulee hänen erikseen anoa hallitukselta tilavuokraa. Ajantasaiset ohjeet ja hinnat löytyvät kotisivuilta Tiedotteet-välilehdeltä. Lisätietoja vuokrauksesta voi tiedustella hallitukselta: hallitus.mynsk(a)gmail.com.

Kun avaimelle ei enää ole tarvetta, ota yhteyttä avainvastaavaan (avaimet.mynsk(a)gmail.com) ja sovi avaimen palauttamisesta. Hallitus pidättää itsellään oikeuden olla palauttamatta avainpanttia, mikäli avaimesta on maksamattomia kausimaksuja.